URL

URL – UNIFORM RESSOURCE LOCATOR

URL er en forkortelse af Uniform Ressource Locator, der på dansk oversættes til enhedsressourcefinder. URL er en stedfortræder for IP-adresser som er svære at huske. Enhedsressourcefinder kan indeholde flere informationer end bare en IP-adresse. Det er en kombination af følgende elementer: Protokol er den første del af URL, hvilket kendetegner “http” eller “https”. Herefter er der tale om subdomæne, hvis websiden bruger et. Har du “www”” som en del af din URL, gør du brug af subdomæne. Dernæst kommer domænenavnet i rækkefølge, hvilket er navnet på dit website. Til slut har vi ccTLD eller TLD. Et ccTLD er et Country Code Top LEVEL Domain. Det betyder et domæne, der er målrettet et specifikt land – eksempelvis “.dk” eller “.sp”. Men generiske top level-domæner som kaldes TLD, er til gengæld ikke målrettet et land – f.eks. “.com” eller “.net”.

Læs mere om Admatic Digital