Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alt salg (projekter, serviceaftaler, abonnementer osv.), Der finder sted mellem kunden (i det følgende køberen) og Admatic Digital ApS (i det følgende benævnt Admatic Digital). Enhver afvigelse fra servicevilkårene kan kun gælde, når der foreligger en udtrykkelig skriftlig aftale mellem køberen og Admatic Digital.

Tilbud

Alle tilbud fra Admatic Digital forbliver gyldige i højst 14 dage, medmindre andet er angivet. Admatic Digital kan når som helst før en aftale eller på anden måde seriøst tilsagn fra køberen trække sig tilbage fra tilbuddet. Alle tilbud er betinget af gyldigheden af ​​de oplysninger og det materiale, der leveres af køberen. Alle tilbud inkluderer en kort beskrivelse af den aktuelle opgave samt en oversigt over, hvad der er inkluderet, som skal følges i tilfælde af fremtidig tvist.

Aftale

Alle aftaler er bindende og kan ikke trækkes tilbage, medmindre andet er angivet. Uanset skiftende omstændigheder og meninger er begge parter forpligtet til at holde op med deres afslutning på aftalen.

Ophavsret

Admatic Digital forbeholder sig ret til at bruge alt materiale, der leveres til referencer, uddannelse og fremtidige projekter, medmindre andet er angivet. Alt materiale leveret af Admatic Digital kan ikke sælges til en tredjepart uden forudgående aftale.

Fejl og rettelser

Efter afslutning af projektet forbeholder køberen sig ret til at kommentere arbejdet og anmode om aftalte ændringer og fejlrettelser. Når arbejdet er afleveret og godkendt af køberen, kan Admatic Digital ikke længere holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Alle anmodninger fra køberen skal være i overensstemmelse med det oprindelige tilbud, som findes i aftalen. Admatic Digital er ikke forpligtet til at behandle yderligere ændringer og kan, hvis situationen beder om det, anmode om et tillæg. Køber er forpligtet til at betale det aftalte beløb fuldt ud, uanset om køberen er tilfreds med det leverede arbejde. Dette er imidlertid kun tilfældet, for så vidt som det arbejde, der udføres af Admatic Digital med rimelighed opfylder detaljerne i den oprindelige aftale. Køberen er alene ansvarlig for eventuelle fejl, der finder sted på grund af mangler i videresendt materiale.

Tvister

Alle tvister skal oprindeligt forsøges løst uden inddragelse af domstolene. Hvis dette har vist sig at være mislykket, kan tvisten anlægges for den danske domstol, hvor den vil blive vurderet i henhold til dansk lovgivning eller ethvert andet retssystem, der udtrykkeligt er nævnt og aftalt.

Admatic Digitals handelsbetingelser er senest opdateret d. 5. oktober 2020