ROI

RETURN ON INVESTMENT – ROI

Return On Investment er et udtryk for det afkast, din investering giver. En investerings ROI kan både være positiv og negativ alt efter din investering og afkast.

  • Positiv ROI betyder, at investeringen har kunne betale sig.
  • Negativ ROI betyder, at din investering har ført til underskud.

Du beregner ROI på følgende måde:

ROI = (Fortjeneste – Investering) / Investering x 100

Det kan nogle gange være kompliceret at finde ud af, hvor meget af din fortjeneste, der rent faktisk skyldes den konkrete indsats. Return of Investment er nyttigt, da det kan hjælpe dig med at finde ud af, om din investering er rentabel eller ej. Du kan bruge dette til at evaluere din virksomheds indsats og derudover få et overblik for regnskabet.

Tænk langsigtet med ROI

I stedet for at fokusere på, hvad varer koster her og nu, skal en virksomhed kunne vurdere, hvad produkters omkostninger kommer til at koste på længere sigt. Jævnligt bruger webshops og online-virksomheder i gennemsnittet 10.000-15.000 kr. på annoncer og reklamer. Nogle virksomheder får konverteringer, andre gør ikke. Det har meget at gøre med markedsføringsstrategien og om hjemmesiden bliver succesfuld eller ikke. Som forholdsregel skal ROI og investeringen aldrig være negativ på længere sigt. Det vil sige man kan som virksomhed opleve tab, men ikke på den lange bane ifølge teorien. Men med en professionel website og en gennemtænkt strategi, lykkes det typisk for onlinevirksomheder at få konverteringer.

ROI på kort sigt

Rent teoretisk, er ROI henvendt til den direkte og korte salgseffekt. ROI modstrider imod tankegangen omkring interageret branding og markedskommunikation, fordi tilgangen kun prioriterer kortsigtede og hurtige sales-aktiviteter. Målet med ROI er, at det måler aktivitetsniveauet for investeringerne i virksomheden.

Læs mere om Admatic Digital 

admatic digital marketing bureau