Positionering

Positionering er en vigtig del af marketing, og det er det af adskillige årsager, som vil udredes i det følgende. 

Hvad er positionering? 

I korte træk handler positionering om, hvordan man som virksomhed placerer sig i målgruppens bevidsthed i forhold til sine konkurrenter. Vel at mærke med afsæt i målgruppens forventninger og behov. Det er dét, der adskiller én virksomhed fra andre. 

Det er alt andet lige vigtigt, at en virksomhed kan differentierer sig fra sine konkurrenter. Hvorfor skulle målgruppen ellers vælge ens produkt fremfor andre? Høj kvalitet eller lav pris er begge klassiske eksempler på, hvad man som virksomhed kan positionere sig på.

Stærke positioner kan være svære at rokke ved. Apple positionerer sig f.eks. på produkter af høj kvalitet, mens konkurrenterne på markedet i højere grad differentierer sig på prisleje. Miljøvenlighed og bæredygtighed er efterhånden også blevet populære emner, som virksomheder positionerer sig på. 

Et tæt knyttet begreb er top-of-mind. Det er dén position, virksomheden har, når den er det første, som målgruppen tænker på, når de tænker på et produkt eller en ydelse. 

Hvordan positionerer man sig?

Først skal man undersøge, hvem sin målgruppe er, hvad deres behov er, og hvad de tillægger størst værdi. Herefter bør man analysere markedets konkurrenter og deres positionering. På dén måde får man overblik over både sin virksomhed og sine konkurrenters positionering. 

Virksomhedens positionering ikke altid er tilsigtet. Målgruppen kan f.eks. havde andre forestillinger om virksomheden, end hvad virksomheden selv synes. Det handler grundlæggende om, hvordan målgruppen opfatter virksomheden. 

Såfremt man ønsker at opnå en anden position, skal man undersøge, hvordan man opnår denne effekt og eksekvere den. Et eksempel kan være, at man vil opnå en positionering som de billigste. I så fald er det nærliggende at sænke prisen på sit produkt. Mulighederne for at differentiere sig og dermed positionerer sig er mange.

Vellykket differentiering og positionering kan skabe resultater på sigt. 

Læs mere om Admatic Digital