KPI

KPI – key performance indicator

KPI er en forkortelse for “Key Performance Indicator”. Det er en betegnelse for Lean metode, der kan hjælpe en afdeling eller organisation med at vurdere, hvor godt det går med at indfri virksomhedens mål. KPI´er giver informationer om, hvordan virksomheder præsterer ift. til deres resultat. Virksomheder anvender KPI´er på forskellige niveauer. Du kan have low-level KPI´er som fokuserer på specifikke afdelinger i virksomheden og deres præstering. En måde, hvorpå din virksomhed kan måle relevansen af jeres performance indikator, er ved at bruge SMART modellen.

Bogstaverne bag SMART:

–   Specific

–   Measurable

–   Attainable

–   Relevant

–   Time-bound

Hvad er KPI en måling for?

Med andre ord, er KPI konkrete målinger eller data som bruges til at vurdere din virksomheds mål. KPI´er kunne eksempelvis være at øge virksomhedens salgsvolumen, forbedre virksomhedens marketing eller interaktionen ved kundemødet. Et indsats- og resultats mål er noget enhver virksomhed har planlagt. En virksomhed bør altid have en retning og hastighed: per automatik har man så en målfokus og tid, der skal nås. KPI handler altså om de overordnede områder som er vigtige at have i mente, hvis du skal realisere din iværksætter drøm. Organisation i din virksomhed skal derfor have en solid plan for at opnå succes.

Læs mere om Admatic Digital

admatic digital marketing bureau - cookies