Facebook Relevans Score

Din relevans score fortæller, i hvor høj grad din annonce vækker interesse blandt den målgruppe, du vil nå ud til. Det er et estimat som viser, hvor godt din målgruppe tager imod annoncer og reklamer. Hvor på skalaen dine annoncer placerer sig, afhænger af, hvordan brugerne reagerer på annoncerne.

–   Positiv feedback kan være et klik, en videovisning, et like eller deling

–   Negativ feedback er, når brugere klikker på “Jeg vil ikke se dette”. Eller når de ser din annonce, som de krediterer den med en vred emoji eller lign.

Annoncerelevans

Viser virksomheder annoncer til relevante og målrettet mål-eller kundegrupper, vil de opleve bedre virksomhedsresultater. Du kan diagnosticere dine annoncer for at se, om de var relevante for din målgruppe. Det kan du gøre i annonceauktionen på Facebook under ”Om diagnosticering af annoncerelevans”. Her er der nogle krav og kriterier, der kan måle dine annoncers effektivitet ift. andre konkurrenters annoncers effektivitet:

  • Quality Ranking: Hvordan din annonces kvalitet er ift. konkurrenternes annoncekvalitet, der kæmper om at sælge til samme målgruppe
  • Klassificering af interaktionsrate: Det måler din annonces forventede interaktionsrate ift. konkurrerende virksomheders forventede annonce-interaktionsrate med den samme målgruppe
  • Rangering af konverteringsrate: Måler din annonces forventede konverteringsrate (salgrate) og sammenligner med konkurrenters annoncer, der har samme optimeringsmål samt kæmper om samme målgruppe

Relevans-diagnostik

Dette beskriver og opdeler dine annoncers relevante ”relative performance” i tre former for ”symptomer”. Tjek Facebook og relevans-diagnostik yderligere for at få et overblik for annoncerelevansen.

Læs mere om Admatic Digital 

admatic digital marketing bureau