CTA

CTA – CALL TO ACTION 

CTA eller Call to Action er et koncept, som i vid udstrækning bruges i markedsføring. Konceptet indebærer, at man opfordrer en potentiel kunde eller læser til at udføre en bestemt handling.

Hvad kan CTA være?

Som begreb favner CTA bredt, da det kan gøre sig gældende i alle led i markedsføringen. Det kan f.eks. være del af indholdet på en hjemmeside, fremgå af et blogindlæg eller på et opslag på sociale medier. 

Hvor ofte møder man ikke opfordringer fra virksomheder, der gerne vil have, at du tilmelder dig deres nyhedsbrev, klikker ind på deres side eller følger deres side på sociale medier? Dét er en CTA. Med andre ord omdanner CTA’er læsere og besøgende til potentielle kunder. Den potentielle kunde opfordres til at foretage en bestemt handling, og det er effektiviteten af disse opfordringer, som en virksomhed kan måle sig på. 

Hvordan laver man effektive CTA’er? 

Gode CTA’er kan komme i mange afskygninger, men til syvende og sidst er det opfordringer. Derfor skal du være opmærksom på, hvordan du rent sprogligt formulerer dig. Vær kortfattet og koncis, så modtageren hurtigt kan forstå budskabet og forholde sig til det. Brug bydemåde, så dit publikum ikke er tvivl om, at der er tale om en opfordring: 

  • Tilmeld dig
  • Kontakt os 
  • Køb 
  • Bestil

I din CTA skal du ligeledes sørge for, at den potentielle ikke er i tvivl om, hvad de får af værdi. Omvendt må du heller ikke oversælge dig selv og det, som din CTA henviser til. 

Det er ligeledes vigtigt, at CTA’erne er tydelige for dit publikum. Hvis din CTA er en knap på din hjemmeside, er det afgørende, at den er tydelig og placeres et sted, hvor øjnene naturligt falder hen på siden. Den må ikke være hverken utydelig eller til irritation for brugeroplevelsen på din side. 

SEO og annoncering 

CTA’er er i særdeleshed vigtige i forbindelse med SEO og annoncering. I forbindelse med SEO kan gode opfordringer i dine metabeskrivelser og title tags være afgørende for, at det er din side, der besøges fremfor dine konkurrenters. 

Med hensyn til annoncering gælder nogenlunde samme principper. Det, du opfordrer til, skal stemme overens med den handling, du ønsker, at modtageren skal foretage.  

Læs mere om Admatic Digital